Medlemsmøte

8.00-9.30 28. september 2021

Sted: Klosterøya, Skien (møterom Fresen)

IKT Telemark er bedt om en høringsuttalelse i forbindelse med ny regional strategi for forskning, innovasjon og næring i Vestfold og Telemark 2022-2030. Vi ønsker å samle innspill fra vårt nettverk i et svar til fylkeskommunen. En representant for fylkeskommunen kommer for å gi oss en introduksjon.

Fra høringsbrevet:

Høringsbrev - Regional strategi for forskning, innovasjon og næring i Vestfold og Telemark 2022-2030

Høringsutkast for Regional strategi for forskning, innovasjon og næring i Vestfold og Telemark ble behandlet i hovedutvalg for næring og reiseliv 24. august 2021. Det ble enstemmig vedtak om å sende utkast til Regional strategi for forskning, innovasjon og næring i Vestfold og Telemark på høring med høringsfrist 15. oktober 2021.

Høringsdokumentet og bakgrunnsnotat er vedlagt dette brevet.

Regional strategi for forskning, innovasjon og næring i Vestfold og Telemark skal vise retning for arbeid med forskning, innovasjon og næring i Vestfold og Telemark frem mot 2030. Strategien skal synliggjøre behovet for samordning, avklare regionalt prioriterte satsingsområder og ressursinnsats. Strategien har et overordnet fokus som tar høyde for raske samfunnsendringer og som gir styringsfleksibilitet.

Vi ser frem til konkrete tilbakemeldinger på mål, strategiske innsatsområder og verdikjeder. Ved innspill til endringer ønsker vi gjerne forslag til hvilke justeringer som bør gjøres.

Innsatsområdene vil legge føringer for årlige handlingsprogram med konkretisering av tiltak og evaluering av arbeidet. Et handlingsprogram for perioden 2022 utarbeides parallelt med ferdigstillelse av strategien. Dermed vil det være fint om også forslag til mulige tiltak tas med i denne høringsrunden. Det er ønskelig at det skilles klart mellom innspill til strategien og forslag til tiltak i handlingsprogrammet.

Høringsutkastet sendes også til ressursgruppen og andre virksomheter. Endringsforslag som mottas i høringsperioden blir gjennomgått, og alle innspill blir vurdert i ferdigstillelse av strategidokumentet og i handlingsprogram for 2022. Regional strategi for forskning, innovasjon og næring legges frem for politisk behandling med endelig vedtak i fylkestinget 14. desember 2021.

Ønsker du å delta i møte? Ta kontakt med administrasjonen.

Kalender

8.30-14.00 2. november 2021

Skien/Porsgrunn

8.00-10.00 12. november 2021

Porsgrunn videregående skole, avdeling sør

8.00-9.30 3. desember 2021

TBA

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

* må fylles ut
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.